Executive team

President

Dr. Arun Kumar Gupta

Vice President

Dr. Deepa Shah

General Secretary

Dr. Binit Vaidya

General Secretary

Dr. Keshab Raj Sigdel

Treasurer

Dr. Shweta Nakarmi

Joint Treasurer

Dr. Shreeju Joshi

Members

Dr. Saket Jha

Dr. Dipesh Shakya

Dr. Ujjwol Risal

Dr. Sudhir Karmacharya

Dr. Prayush Sharma

Dr. Dharmagat Bhattarai

Dr. Lucky Sharma